Controlling ve výrobě

Title Alternative:Production controlling
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the subject production controlling of the company. The goal of this work is to describe this subject in theory and then to focus on production controlling in the company Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o. The case study is focusing on relations of financial results and production results. In the theoretical part, the description of controlling is performed. Then there are made deeper analyses of the subject production controlling. Production controlling ensures planning and production process overview. Further it provides management of the company with fundamental information about production and support managment decisions. Understanding of production controlling allows management to influence and manage the production processes. This is a cornerstone of the success of all production companies. In the practical part was made a case study of the company Faurecia Interior Systems Bohemia. There is setup a sample production line with machines, workstations and material flows. According to achieved production results there is represented an impact on company financial results. This impact is demostrated on comparison of calculations (preliminary, operating and final calculation) and monthly following of the results. In the end of the case study there are mentioned proposals to improve the production and financial results.
Tato práce se zabývá analýzou výrobního controllingu. Cílem práce je vybranou problematiku popsat nejprve teoreticky a následně analyzovat vybranou část výrobního controllingu ve společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o. V případové studii je vyjádřena závislost finančních výsledků podniku na výrobních výsledcích. V teoretické části je proveden rozbor problematiky controllingu a dále je rozpracován pojem výrobní controlling. Výrobní controlling zabezpečuje plánování a dohled nad výrobním procesem. Poskytuje managementu podniku základní informace o výrobě, které jsou podkladem vedení podniku v jeho rozhodnutích. Porozumění výrobnímu controllingu přináší managementu možnost ovlivňovat a řídit výrobní činnost, která je základním kamenem úspěchu každého výrobního podniku. V praktické části je provedena případová studie společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o. Nejprve je navržena vzorová výrobní linka zahrnující výrobní zařízení, pracoviště a základní tok materiálu. Na základě dosažených výrobních výsledků je znázorněn vliv na konečné finanční výsledky podniku. K vyjádření vlivu je použita metoda porovnání kalkulací (předběžné, operativní a výsledné) a meziměsíčního porovnání výsledků za 1 rok. V závěru případové studie jsou navrhnuta opatření ke zlepšení výrobních výsledků s návazností na finanční výsledky.
Description
katedra: KPE;
Subject(s)
benchmarking, controlling, data, efficiency, financial results, information, calculation, material flow, costs, planning, productivity, project, budget, production plant, production process, machine efficiency, srap rate, benchmarking, controlling, data, efektivnost, finanční výsledky, informace, kalkulace, materiálový tok, náklady, plánování, produktivita, projekt, rozpočet, výrobní podnik, výrobní proces, využití strojů, zmetkovitost
Citation
ISSN
ISBN