Zásuvný modul pro matching ontologií v systému Protégé

Title Alternative:Ontology matching plugin for Protégé system
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem tohoto projektu je vytvoření zásuvného modulu pro systém Protégé. Zásuvný modul slouží k porovnávání dvou ontologií a vyhledávání souvislostí mezi jednotlivými třídami těchto ontologií. Projekt se především bude zabývat sledováním závislostí na slovní bázi (např. slovní vzdálenosti, n-gramy nebo využívání synonym). Výsledný kód bude pro přehlednost důkladně okomentován a bude navržen takovým způsobem, že základní funkční část zásuvného modulu bude oddělena tak, aby bylo snadné dodělat jiné metody, aniž by se muselo zasahovat do jádra vlastního modulu. Tento zásuvný modul by také měl být snadno rozšiřitelný o případné další metody.
The aim of this project is to create plug-in for the Protégé system. This plug-in is used to compare two ontologies and to seek relations between several classes of those ontologies. Project will mainly consider relations within the word base (e.g. word distances, n-grams or synonyms usage). Due to the lucidity the final code will be properly commented. The fundamental functional part of the plug-in will be separated so that we can easily add anytime other methods without a need of an intervention to the core of this module. This plug-in should be easily extended by another methods.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN