Interaktivní 3D-model budovy CIT

Title Alternative:Interactive 3D-model of building CIT
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato práce by měla být nezávazně technickou zprávou, postihující problematiku návrhu a zpracování webové prezentace, poskytující lidem možnost navigace v budově Informačního Centra TUL. Ponoříme se v ní do základů 3D grafiky jak teoreticky, tak i prakticky. Popíšeme si základní matematické principy jejího zobrazení a zabrousíme do moderního světa 3D software. Zdůvodníme výběr vhodného software pro tvorbu dané prezentace a popíšeme si jeho teoretické základy a v závislosti na nich i praktické postupy tvorby 3D modelu, jeho texturování, animování a renderování. Popíšeme zde i některé mé osobní techniky zjednodušující pracovní postupy. Přiblížíme také svět moderního trendu aplikací na bázi Flash programu. Zmíníme se o jeho základech, objektech, způsobu animací a objektově orientovanému programování v jazyce Actionscript. Následně projdeme i mé praktické zkušenosti při tvorbě interaktivní prezentace zahrnující design, animace a programování. Přečtením této bakalářské práce získáte základní znalosti z dnes velmi populárních oblastí grafiky CG (cyber graphics).
This bachelor should not be strict technical report, but some kind of recipe how to build a fully functional interactive web presentation giving possible visitors some navigation of Information Center TUL before they even go there. We will go through basics of 3D graphics both theoretical and practical. We will describe principals of its mathematics and stray into the world of modern 3D graphics. We will give reasons for picking appropriate software package and describe its theoretical principals and depending on it even practical approach of building 3D model, its texturing, animating and rendering. We will also explain my own techniques making workflow easier. We will zoom in modern world of Flash based applications. We will mention some basics, objects, ways of animation and object oriented programming with Flash Action Script. After that we will go though my practical experiences with creating interactive presentation including design, animation and programming. By reading of this bachelor you should acquire necessary knowledge about todays most popular parts of cyber graphics.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN