Obec Bělá pod Bezdězem a její význam v rámci rozvoje mikroregionu Podralsko

Title Alternative:Municipality Bělá pod Bezdězem and its Importance in the Development of Microregion Podralsko
Abstract
Zvoleným tématem této diplomové práce je ''Obec Bělá pod Bezdězem a její význam v rámci rozvoje mikroregionu Podralsko''. Práce je rozdělena na literární a teoretický přehled a aplikaci teoretických poznatků na obec a mikroregion. V teoretické části práce jsou vysvětleny obecné pojmy, které se týkají regionálního rozvoje, strategického plánování a dále problematiky obcí a i mikroregionu. V praktické části jsou následně poznatky z teorie využity a aplikovány na obec i mikroregion. Sestaven je profil mikroregionu Podralsko a následně jednotlivé komponenty profilu zhodnoceny i u obce Bělá pod Bezdězem. Jedná se zejména o socio-demografickou analýzu a ekonomický stav subjektů. Sledovaným cílem této práce je analýza možného rozvoje mikroregionu vlivem obce Bělá pod Bezdězem a jejího působení. Nástrojem ke splnění cíle bude SWOT analýza, ze které dále vzejdou návrhy a doporučení na případné zlepšení rozvoje.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN