Specifika malých a středních podniků

Title Alternative:Specifics of Small and Medium-Sized Enterprises
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Předmětem této bakalářské práce s názvem Specifika malých a středních podniků je zhodnotit vybrané aspekty malých a středních firem a ukázat jejich odlišnosti oproti velkým podnikům. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje teoretickým východiskům, vymezuje základní pojmy k pochopení problematiky a zároveň se soustředí na vybrané aspekty podnikání. Druhá část je zaměřena na rozbor specifických faktorů souvisejících s podnikáním vybrané firmy. Účelem práce bylo najít, rozebrat a ilustrovat specifika malých a středních podniků na konkrétní společnosti.
The subject of this bachelor´s thesis entitled Specifics of Small and Medium-Sized Enterprises is to take close look at specifics of small and medium sized companies and demonstrate their differences compared to large enterprises. The work is divided into two parts. The first part deals with theoretical basis, defines the basic concepts to understand the issues and also concentrates on selected aspects of the business. The second part focuses on the analysis of specific factors related to the business of the selected company. The purpose of this work was to find and illustrate specifics of small and medium sized enterprises on the particular company.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN