Role personální agentury na trhu práce

Title Alternative:Role of personal placement sevice on labour market
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vývojem trhu práce, rolí personální agentury na tomto trhu a trendy, kterými se v současné době, ale i do budoucna bude ubírat. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje danou problematiku v obecné formě. Utváří všeobecný náhled na trh práce a subjekty, kteří se vyskytují na tomto trhu. V praktické části je zachycen vývoj pracovního trhu od počátku 90. let do současnosti. Po této kapitole následuje krátké seznámení s personální agenturou, historický vývoj, cíle společnosti a organizační schéma. Dále se zaměřuji pomocí hypotéz na trendy, kterými se trh práce ubírá.
This graduation theses is about progress of labour market, role of personal placement service on this market and developments, which in present, but also in future will be proceed. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part forms a view on labour market and subjects, who are on this market. There is a progress of labour market from beginning 90. age to present in the practical part. After this chapter follow a short familiarization with personal placement service VD WORK AGENCY s.r.o., historical progress, aim of company and organization structure. Next I am focusing by way of hypotesis on developments, which the labour market will be proceed.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN