Návrat k přírodě - interiérové textilie

Title Alternative:Return to the nature
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Moje bakalářská práce je inspirovaná přírodou a člověkem. Řeší jejich nedílný vztah, který v dnešní době bohužel upadá. Snaží se o návrat alespoň částečného přírodního života, který byl a je pro člověka důležitý po všech stránkách. Příroda mu dává klid a duševní sílu pro zvládnutí každodenních stresových situací. Prospívá lidskému zdraví a probouzí dávno zapomenuté smysly. Řeší také otázky problematiky výchovy dětí v přecivilizovaném prostředí. Srovnává vztah k přírodě dětí či dospělých jedinců žijících na vesnicích a velkých měst. Upozorňuje na zvyšující množství chemické výroby ve všech směrech a poukazuje na návrat k přírodním výrobkům či materiálům. Proto jsem ve své práci vytvořila návrhy potisků určených pro ložní prádlo, které člověku při každé cestě do říše snů budou připomínat to, že by se neměl přírodě stranit, ale splynout s ní. Práce se skládá z dvou kolekcí ložního prádla. Každá kolekce obsahuje povlečení pro dvoupostel a dekorační polštářky. Vše je potisknuto autorským potiskem ruční sítotiskovou metodou.
My thesis is inspired by nature and man. It Solves the integral relationship that unfortunately declined today. It seeks to return at least part of the natural life that has been important for people at all levels. Nature gives him peace of mind and mental strength to cope with everyday stressful situations. It prospers to human health and awaken the long forgotten senses. It also solves questions of issues of children´s education in decadent environment. It compares the relationship to nature, children or adults living in villages and cities. It has warning on the increasing number of chemical production in all directions, and it points to the return to natural products or materials. Therefore, in this work I created designs prints for bedding, that man in every way to dreamland will remember that it should not avoid away from nature, but to merge in it. Work consists of two collections of bed linen. Each collection includes bedding for double bed and decorative pillows. Everything is printed on the copyright printed manual screen printing method.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 CD; rozsah: 31 s., 8 s. obr. příloh
Subject(s)
příroda, člověk, sítotisk, ložní prádlo, bavlněný satén, nature, man, screen printing, linen, cotton sateen
Citation
ISSN
ISBN