Fashion Studio 2000 a jeho využití v textilním a oděvním designu

Title Alternative:Fashion Studio 2000 and its use in textile and clothing industry
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou Design Software, jejich nabídkou pro textilní a oděvní výrobu a použitím při výuce na školách s obory designu. Práce je zaměřena na Design Software firmy Gerber Technology, na funkci modulů a jejich vzájemném propojení. Podrobně seznamuje s Design Software Fashion Studio 2000. Charakterizuje jednotlivé moduly software. Mapuje využití software pro 2D design Fashion Studio 2000 ve výuce a v praxi textilního a oděvního průmyslu.
Bachelor thesis deals with characteristics of Design Software, their offer for textile and fashion manufacturing and their use for education at schools of design disciplines. The work is focused on the Design Software made by Gerber Technology, the function of modules and their interconnection. The bachelor thesis introduces in detail to the Fashion Design Studio software 2000 and it also characterizes single software modules. Thesis gives an overall view of the use of software for 2D fashion design studio in education and in practice of textile and design industry.
Description
katedra: KKV; přílohy: 1 CD ROM, 6 katalogů materiálů; rozsah: 57 s.
Subject(s)
CAD - počítačem podporované projektování, CIM - počítačem podporovaná výroba, navrhovat, textilie, pletenina, programové vybavení, počítačová grafika, computer aided design, computer integrated, manufacturing, design, weave, knit, software, computer graphics
Citation
ISSN
ISBN