Marketingová strategie společnosti ELASTA - VESTIL, spol. s.r.o.

Title Alternative:Marketing strategy of the company Elasta - Vestil, spol. s r. o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor´s thesis is dealing with the marketing strategy of the company ELASTA ? VESTIL, spol. s r. o., the producer of rigid and elastic ribbons. The main goal of the thesis is to find more suitable solution for the company. There is an outline of the problem and following practical solution. In the thesis you can find the introduction of the company, SWOT analysis and detailed market analysis. Further, the thesis gives a consideration to the marketing mix, market segmentation and the choice of a suitable market strategy. Last but not least, the thesis is dealing with an economical evaluation of the chosen strategy.
Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou strategii společnosti ELASTA ? VESTIL, spol. s r. o., která zejména vyrábí pevné a pružné stuhy. Cílem této práce je nalezení vhodnější marketingové strategie pro danou společnost. V bakalářské práci je uvedena teorie daného problému a na ní navazuje praktické řešení. Nalezneme zde představení společnosti, SWOT analýzu, podrobnou analýzu trhu. Dále bude moje úsilí zaměřeno na marketingový mix, segmentaci trhu a následně na volbu vhodné marketingové strategie. V neposlední řadě se budu zabývat ekonomickým zhodnocení zvolené strategie.
Description
katedra: KHT; rozsah: 50 s.
Subject(s)
marketing strategy, market segmentation, produkt, distribution, publicity, communication, swot analysis, marketingová strategie, segmentace trhu, produkt, distribuce, propagace, komunikace, swot analýza
Citation
ISSN
ISBN