Filtrace kapalin v medicíně a biotechnologii

Title Alternative:Liquid filtration- Medicine and Biotechnology
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with a liquid filtration in medicine and biotechnology. The work was created in cooperation with Elmarco p. l. c. company. For better understanding of this work the basic concepts are characterized first. The basic task was to create a market analysis of the liquid filtration. Two the most interesting applications were chosen after an agreement with Elmarco, these were a filtration during dialysis and a beer filtration. On the basis of the analysis were identified the substitution products and potential customers. The work also contains a characteristic of filter innovation produced from nanofibers. Further a technological - economic evaluation of nanofiber filters was completed and then subsequently were considered opportunities and obstructions of launching in the market.
Tato diplomová práce pojednává o kapalinové filtraci v medicíně a biotechnologii. Práce vznikla ve spolupráci s firmou Elmarco s.r.o. Pro lepší pochopení této práce jsou v první řadě charakterizovány základní pojmy. Základním úkolem bylo vytvořit analýzu trhu kapalinové filtrace. Po dohodě s Elmarcem byly vybrány dvě nejzajímavější aplikace, filtrace při dialýze a filtrace piva. Na základě analýzy byly identifikovány substituční produkty a potenciální zákazníci. Práce také obsahuje charakteristiku inovace filtrů vyrobených z nanovláken. Dále bylo provedeno technologicko - ekonomické zhodnocení nanovlákenných filtrů a následně byly zváženy příležitosti a překážky zavedení inovativního produktu na trh.
Description
katedra: KHT; rozsah: 72 s.
Subject(s)
liquid filtration, nanofibers, nanospider, dialysis, beer, kapalinová filtrace, nanovlákna, nanospider, dialýza, pivo
Citation
ISSN
ISBN