Konstrukční řešení a technologie hotovení oděvů pro dolní část těla pro osoby se sníženou pohyblivostí

Title Alternative:Structural design and technology of making garments for bottom part of body for people with pernament or temporary disability
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
There are not many information sources in the area of technology and construction of dress design for people with reduced mobility of bottom limbs. Moreover, disabled people are very often marginalized in this sphere. Therefore, this bachelor thesis is concerned with the construction of trousers for disabled people on wheelchairs, so as they could look and feel better. The thesis indicates required constructive differences and model adjustments of basic male construction trousers, which fit the disabled.
V oblasti technologie a konstrukce řešení oděvů pro osoby se sníženou pohyblivostí pro dolní končetiny není příliš mnoho informačních zdrojů. Také na lidé s tělesným postižením se v této oblasti zapomíná. Proto si tato bakalářská práce dala za cíl zkonstruovat kalhoty pro osoby na vozíčku, tak aby se lidé v oděvu dobře cítili a vypadali. V práci jsou uvedeny potřebné konstrukční odlišnosti a modelové úpravy na střihu pánských kalhot pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Description
katedra: KOD; rozsah: 41 s., 11 s. příloh
Subject(s)
handicap, construction of trousers for disabled people, dynamic proportion, technological documentation, handicap, konstrukce pánských kalhot pro osoby s tělesným postižením, dynamický rozměr, technologická dokumentace
Citation
ISSN
ISBN