Prostor a zvuk

Title Alternative:Space and sound
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce se zabývá vztahem prostoru a zvuku v souvislosti tzv. soundscapu a věnuje se problematice akustického znečištění prostředí. Obsahuje teoretickou a praktickou část, kdy se v teoretické části věnuje popisu zvuku z pohledu fyziky, antropologie, hudby, umění a dále představuje pojmy jako soundscape a akustické znečištění. Praktická část obsahuje plošnou analýzu hluku v Liberci a okolní přírodě a audiovizuální výstup jako výtvarnou složku tématu.
The topic of this bachelor thesis is space and time in connection with soundscape and it touches the problem of acustic pollution of enviroment. It concludes theoretical and practical part where the theoretical part is made of description od sound by physics, antropology, music, art and introduces terms such as soundscape and acoustic pollution. The practical part contains research of level of acoustic poluttion in Liberec and surrounding nature and audiovisual output as a artwork part.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN