Seskání skaných přízí

Title Alternative:Twist take-up of twisting yarns
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce řeší problematiku seskání kompaktních přízí skaných opačným skacím zákrutem.V první části se zaměřuje na seskaní, zákrut a parametry přízí. Další část je zaměřena na kompaktní příze, jejich vlastnosti, charakteristiku a výrobu. V experimentální části jsou naměřená data zpracována a pomocí lineární regrese jsou nalezeny modely, které popisují seskaní jako funkci jemnosti jednoduché příze, zákrutů jednoduché příze a zákrutů skacích. Modely jsou vyhodnoceny pro tři skupiny přízí, pro kompaktní příze, pro kompaktní a prstencové příze, a třetí skupinou jsou příze kompaktní, prstencové a rotorové.
The thesis deals with the twist take-up of compact yarns twisted in opposite direction. The first part is aimed to the twist take-up, twist and parameters of yarns. The next part targets the compact yarns, their qualities, characteristics and production. In the experimental part the measured data are processed and by the help of the linear regression the models are found. These models describe the twist take-up as a function of the fineness of simple yarn, twists of the simple yarn and twists. The models are evaluated for three groups of yarns, for the compact yarn, for the compact and ring yarn and the third group is compact, ring and rotor yarn.
Description
katedra: KTT; přílohy: CD ROM; rozsah: 83 s., 5. s obr. příloh
Subject(s)
seskání, příze, kompaktní příze, skací zákrut, regresní model, twist take-up, yarn, compact yarn, twist, regressive model
Citation
ISSN
ISBN