Vliv mechanických vlastností režných tkanin na jejich deformační chování

Title Alternative:Effect mechanical properties of grey fabrics on them deformation behaviour
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce teoretické a experimentální části bylo analyzovat vliv vazby a dostavy textilií a jejich mechanických vlastností na deformační chování textilií, a to porovnáváním příslušných mechanických charakteristik. Příslušní mechanické charakteristiky režných tkanin byly naměřené pomoci KES - FB systému a výsledky jednotlivých mechanických vlastností vyhodnocené statistickými vzorcemi. V závěreční části této práce byly zhodnocené výsledky porovnávání mechanických vlastností daných textilií.
Mission of theoretical and experimental element of my baccalaureate labor was analyze weave and sley of textiles and them mechanical properties at deformation behaviour of textiles. They were comparison appropriate mechanical characteristics. Appropriate mechanical characteristics of the unbleached fabric were measure out by KES - FB system and results of individual mechanical properties were interpretation by statistical schemes. In finishing section of this labor were valorization of comparison mechanical properties of given textiles.
Description
katedra: KOD;
Subject(s)
tkanina, dostava, vazba, deformace, splývavost, mechanické vlastnosti, kes-f systém, fabrics, sley, weave, deformation, drape, mechanical properties, kes - f system
Citation
ISSN
ISBN