Metodika stanovení smykového modulu textilií s využitím mechaniky kontinua

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříž, Bohuslav
dc.contributor.author Kepštová, Martina
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2006-10-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/3672
dc.description katedra: KTT; přílohy: 1 skript, 1 CD;; rozsah: 58 s., 12 s. obr., tab.,příloh cs
dc.description.abstract Cieľom tejto práce je vytvoriť novú metodiku na získanie šmykového modulu textílie. Predkladá postup získania hodnôt potrebných k samotnému výpočtu šmykového modulu pomocou mechaniky kontinua a jednosého namáhania. Textília je jednooso namáhaná na Instronu len do určitého predľženia a pomocou kamery boli sledované posuvy bodov vyznačených na textílii. Jednou píšete v minulém čase podruhé v přítomném, pište jen v jednom. Asi by byl nejleší použít čas přítomný. Filmový obraz, rozdelený na sled fotografií poslúži k získaňiu súradníc bodov. Data z Instronu (sila a predľženie) priradíme k fotografiám, ktorým odpovedajú súradnice bodov. Samotný výpočet je realizovaný pomocou mechaniky kontinua. Za pomoci jednotlivých tenzorov sa stanový hodnota odpovedajúca modulu v šmyku G. cs
dc.description.abstract The main aim of the thesis is to prepare a complex method for measuring and calculation shear modulus of fabrics. The thesis is divided to three parts. The first part deals with available methods for obtaining shear rigidity values. The second part describes the procedure and equations for obtaining values, which are necessary for caltulation of the shear modulus. The procedure is based on mechanics of continuum and uniaxial stress. The fabric has been uniaxially stressed by using Instron to a certain extent. The shift of four marks on the fabrics has been watched by using a digital camera. The movie has been divided into a sequence of pictures, it helped to gather coordinates of the marks (points). Data from Instron (stress and strength) accompanies pictures, on which point coordinates are. The calculation has been realized by using mechanics of continuum. The value representing G shear modulus has been determined by using the individual tensors. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject textilie - tkanina cs
dc.subject jednoosé namáhání textilií cs
dc.subject mechanika kontinua cs
dc.subject smykový modul textilie cs
dc.subject tenzor cs
dc.subject fabrics en
dc.subject uniaxial stress of fabrics en
dc.subject mechanics of continuum en
dc.subject shear rigidity en
dc.subject shear modulus en
dc.title Metodika stanovení smykového modulu textilií s využitím mechaniky kontinua cs
dc.title.alternative Method of determination of shear rigidity of fabrics by using of mechanics of continuum en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-01-29
dc.date.committed 2008-01-07
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KTT cs
local.identifier.stag 13307
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 342972
dc.subject.verbis tkaniny cs
dc.subject.verbis plošné textilie cs
dc.subject.verbis fabrics en
dc.subject.verbis area textiles en
dc.subject.verbis continuum mechanics en
dc.subject.verbis mechanika kontinua cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:21:19 cs
local.verbis.studijniprogram KTT cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account