Vliv mechanického namáhání na mechanickou a tepelnou stabilitu vláken.

Title Alternative:Influence the stress of fibres on their mechanical and thermal properties
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Výroba syntetických vláken prochází několika stupni textilní výroby. Cílem této diplomové práce bylo simulovat tepelné a mechanické namáhání vlákna v průběhu textilního zpracování. K experimentu byla použita PES(PL) a POP(PP) vlákna. Teoretická část práce je rozdělena do kapitol o tepelné stabilizaci, mechanických a termických vlastnostech, termické analýze a o použitých syntetických vláknech. V praktické části je popsán samotný experiment, ve kterém jsou zaznamenány způsoby mechanického namáhání a jeho výsledky. Dále jsou uvedeny sledované mechanické a termické vlastnosti vláken před fixací a po fixaci na vzduch a ve vodě. Tyto charakteristiky jsou získány pomocí měřících přístrojů Vibrodyn 400, Vibroskop 400 a DSC 6.Výsledky měření jsou prezentovány v tabulkách a grafech.
Production of synthetics fibres goes through the several levels of the textile production. Object of this thesis is simulating of straning fixed synthetics fibres during the textile processing. . PES (PL) and POP (PP) fibers were used for this experiment. Theoretical part of this work is divided into chapters about thermal stabilization, mechanic and thermic qualities, thermal analysis and usage of synthetics fibres. In the practical part is described experiment in which are noted the mechanical straning and results. Following parts show monitored mechanic and thermic qualities of fibres before and after fixation on the air and in the water. These characteristics are obtained .with measuring aparates. Vibrodyn 400, Vibroskop 400 and DSC 6. Results of measuring are presented in the tables and graphs.
Description
katedra: KTM; rozsah: 73 s., 34s obr. příloh
Subject(s)
fixace, polyesterová vlákna, polypropylenová vlákna, teplota rekrystalizace, pevnost, tažnost, namáhání, fixation, polyester fibre, polypropylen fibre, temperature of recrystalization, tenacity, tenesebility, strain
Citation
ISSN
ISBN