Analýza procesu přírazu útku pomocí rychlokamery i-speed OLYMPUS

Title Alternative:THE ANALYSIS OF THE PROCESS OF THE WEFT PROPULSION BY MEANS OF THE SPEEDCAMERA ISPEED OLYMPUS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work occupies by evaluation of distance between wefts durig the battenig process by the help of thread. Highspeed camera OLYMPUS was used as a evaluation device. This camera enables to catch the position of the weft just before the battening. This position is effected by parametres of the fabric and by the regulation of the weaving loom. The regulation of the weaving loom means the same positions of the shafts, the position of the warp clip, tension force in warp ends etc. The parametres of the fabric and the regulation of the weaving loom influence not only the position of the first weft just before the battening, but also the movements of the wefts, which were weaved in previous cycles. For the first time, it was used video recording synchonized with the formation of the shed in this diploma work.
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením vzdáleností útků mezi sebou během procesu přírazu pomocí paprsku. Jako vyhodnocovací zařízení byla použitá vysokorychlostní kamera OLYMPUS, která umožňuje zachytit polohu útku, těsně před přírazem. Táto poloha je ovlivněná parametry tkaniny a nastavením tkalcovského stavu. Nastavením tkalcovského stavu se myslí okamžik zástupů listů, poloha svůrky, tahová síla v osnovních nitech aj. Parametry tkaniny i nastavení stavu ovlivňují nejen polohu 1. útku těsně před přírazem, ale také posuvy útků zatkaných již v předcházejících cyklech. V této práci bylo poprvé použito obrazového záznamu synchronizovaného s tvorbou prošlupu.
Description
katedra: KTT; přílohy: CD; rozsah: 53 s., 29 s. přiloha
Subject(s)
battening strip, first weft, weaving resistence, battening pulse, distances of the wefts, contactless method of the measurement, warp tension, shafts position, přírazná proužka, 1. útek, tkací odpor, přírazný puls, rozestupy útků, bezkontaktní metoda měření, synchronizace, napětí osnovy, zástup listů
Citation
ISSN
ISBN