Studie uplatnění pravidla " Zlatého řezu" v konstrukci oděvů

Title Alternative:Study exercise rules ,,Golden ratio" in construction dress
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This study deal with properties golden ratio and their exercise in constructions dress. In study is mentioned mathematical formulation quadratics, example exercise in plane steering-swivel geometry and in planimetric. Then there point on context gold ratio with Fibonacciho succession. There is remit on story rise debates about gold ratio. In practical parts is remit on gold ratio human shoulder. Study is also completed objective pictures to completion text.
Tato studie se zabývá vlastnostmi zlatého řezu a jejich uplatnění v konstrukcích oděvů. V práci je uvedeno matematické vyjádření rovnicemi, příklady užití v rovinné geometrii a v planimetrii. Pak se zde poukazuje na souvislost zlatého poměru s Fibonacciho posloupností. Je zde poukázáno na historii vzniku debaty o zlatém poměru. V praktické části je poukázáno na zlatý poměr lidské paže. Práce je také doplněna názornými obrázky k doplnění textu.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 49 s.
Subject(s)
golden section, construction dresses, fibonacciho succession, gold ratio, golden section and human body, zlatý řez, konstrukce oděvů, fibonacciho posloupnost, zlatý poměr, zlatý řez a lidské tělo
Citation
ISSN
ISBN