Metody odstraňování skvrn z textilií

Title Alternative:Methods of stains removing from textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je určenie najvhodnejšieho stupňa teploty vody v spojitosti s pracím práškom pri odstraňovaní rôznych druhov škvŕn z textilného materiálu. Prvá časť tejto práce je zameraná na teóriu, históriu, členenie a vlastnosti vlákien a pracích prostriedkov. Druhá, experimentálna časť, je zameraná na praktické odstraňovanie škvŕn a jeho výsledky, za účelom najefektívnejšieho odstránenia rôznych druhov škvŕn na textilnom materiály. Získané výsledky a poznatky sú uvedené v závere práce.
The goal of this bachelor writing is the determination of the most advantageous degree of water temperature relating to a washing powder when removing different kinds of stains from textile material. The first part of this writing is focused on the theory, history, separation and quality of fibers and washing powders. The second, experimental part is focused on practical stains removing and its results for the purpose to remove different kinds of stains from textile material in the most effective way. The gained results and knowledge´s are presented at the end of work.
Description
katedra: KTC; přílohy: 1 CD, vzorky škvŕn; rozsah: 60 s.
Subject(s)
škvrny, pracie prostriedky, bavlna, stains, washing powders, cotton
Citation
ISSN
ISBN