Měřič splývavosti textilie

Title Alternative:Textile fabric drape measurer
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
První část je souhrnem poznatků o způsobech a metodách měření splývavosti textilií. Jsou zde uvedeny principy jednotlivých metod spolu s jejich popisem. Druhá část je zaměřena na návrh nového způsobu měření s využitím moderních automatizačních prostředků. Jedná se zejména o fotografické snímání vzorků a přenos dat do PC s následným výpočtem všech žádaných parametrů. Poslední část je věnována porovnání přesnosti nového způsobu měření s klasickým způsobem, v tomto případě s metodou podle prof. Hese.
The first part is the summary of pieces of knowledge about waies and methods of textile fabric drape measuring. There are introduced principles of several methods together with their description in this part. The second part ranges on proposal of new method of measuring with the use of the modern automation instrument. Acts especially about photographic scan designs and data transmission to the PC with the following resulting calculation of all demand parameters. Last part is addicted to comparison accuracy of new way of measuring with classical, in this case with method according to professor Hes.
Description
katedra: KEL; rozsah: 45
Subject(s)
textilie, automatizovaný, splývavost, měřič, fabric, automation, drape, measurer
Citation
ISSN
ISBN