Software pro ovládání analogové I/O měřicí karty PCI 1711

Title Alternative:Software for control of analog part of measurement card PCI 1711
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvoření softwaru pro multifunkční měřící kartu s využitím dynamických knihoven výrobce karty a správným zpracováním přijímaných dat, s jejich následným zobrazením a ukládáním. Teoretická část je zaměřena na popis vlastností měřících karet a na dostupný software obstarávající jejich obsluhu. Kapitola také obsahuje informace o používané kartě s jejím přesnějším popisem. Část práce ?tvorba vlastní aplikace? popisuje tvorbu jednotlivých částí aplikace s ukázkami zdrojového kódu. Obsahuje popsaný vývoj aplikace a použití dodaných dynamických knihoven. V části test aplikace je popsána metodika testování jednotlivých částí karty s ukázkami načtených dat v grafu, popřípadě po jejich uložení zobrazena v matlabu.
Aim of this bachelor work is creating software for data acquisition control with use dynamic library from card manufacturer with correct process of reading data and their drawing to a graph and saving to a file. Theoretical part is localized to description about parameters data acquisition control and software which provide their work. Chapter so include information about our card with specific description. Part work which is called ?creation of own application? description create of individual parts application with previews of source code. So includes progression of application and using dynamic library. In part called test application is write a method of testing individual parts with preview of read data in graph or show this save data in matlab.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 41
Subject(s)
data acquisition, daq, visual c++ .net, software, dynamic library, dll, měření dat, měřící karta, visual c++ .net, software, dynamické knihovny, dll
Citation
ISSN
ISBN