Vývoj pilotního zařízení pro aplikaci nanovlákenných nosičů k čištění odpadních vod

Title Alternative:Development of the pilot device for nanofiber carriers application for wastewater treatment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí laboratorního aerobního biofilmového reaktoru pro čištění specificky znečištěných odpadních vod. Jedná se o rektor s pevným ložem, ve kterém je jako nosič biomasy použita nanovlákenná textilie. Tento moderní materiál byl připraven z nití, na kterých je nanesena vrstva polyuretanových nanovláken pomocí technologie Nanospider?. Cílem práce bylo změřit oxygenační kapacitu vzniklého zařízení a jeho schopnost využít kyslík z přiváděného vzduchu. Výsledkem práce jsou naměřené charakteristiky a posouzení, zda má použitý nanovlákenný nosič vliv na přestup kyslíku do vodního prostředí či nikoli.
This work is focused to design and construction of laboratorial aerobic biofilm reactor for specific wastewater treatment. The reactor is fixed-bed reactor, where nanofiber textile is used as a biomass carrier. This modern material was prepared from threads with polyurethane nanofiber layer on its surface made by Nanospider? technology. The aim of this work was to measure oxygen mass transfer in the constructed reactor and its oxygen utilization efficiency. Measured characteristics and the verdict whether the used nanofiber carrier has an effect on them is the result of the work.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 51 s. (60 309 znaků)
Subject(s)
čištění odpadních vod, biologické aerobní čištění, biofilmový reaktor, nosič biomasy, nanovlákna, oxygenační kapacita, aerační element, wastewater treatment, biological aerobic treatment, biofilm reactor, biomass, carrier, nanofibers, oxygen mass transfer, air diffuser
Citation
ISSN
ISBN