Rozšíření modulů PVK s mikropočítači 8051 pro práci se stavebnicí Fischertechnik

Title Alternative:Upgrading of PVK modules with microcontrollers 8051 for working with Fischertechnik kits
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Náplní bakalářské práce je problematika propojení mikroprocesoru řady 8051 k externím zařízením. Zaměřuje se na schopnost komunikace se zařízeními, aby je bylo možno ovládat pomocí napsaného programu. K tomuto účelu je využíván výukový modul PVK40 od firmy AXIS, který je tímto procesorem osazen. Součástí práce je návrh a vytvoření přípravku, který bude prostředníkem mezi signály z procesoru a vstupním/výstupním zařízením. V práci je popsán teoretický rozbor logiky, jejích možností a zařízení, jenž s logikami pracují. Dále zde naleznete návrh modulu s elektrickými definicemi a návrh desky plošného spoje. Celý přípravek pak bude schopen pracovat nejen s periferiemi od stavebnice Fischertechnik.
The contents of bachelor work is the issue of interconnection 8051 to external devices. It focuses on the ability to communicate with devices so they can be controlled via the written program. For this purpose is used training module PVK40 from Axis, which is equipped with this processor. Part of this work is to design and create the product, which will mediate connection between the signals from the processor and input/output device. The paper describes the theoretical analysis of logic, its opportunities and facilities that work with logic. Furthermore, you will find the module with electrical design definitions and PCB design. The entire plant will be able to work not only with the peripheries of the Fischertechnik construction.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 CD; rozsah: 45 s. (40 505 znaků)
Subject(s)
processor, 8051, module, logic, signal, procesor, 8051, přípravek, logika, signál
Citation
ISSN
ISBN