Optimalizace v relačních databázích

Title Alternative:Optimization in Relational Databases
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je podrobně se seznámit s možnostmi optimalizace relačních databází vytvořených v prostředí MS SQL Server 2005. Následně analyzovat konkrétní databázi ve společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., vytvořit a implementovat sadu doporučení. V první části diplomové práce se seznámíme se strukturami tabulek s principy vyhledávání a vkládání dat do indexů a také zde budou ukázány příklady, které ilustrují výhody a nevýhody indexů. Další část práce je věnována nástrojům, které nám mohou pomoci při optimalizaci a ladění výkonu. Jsou to dynamické pohledy, plán provádění, pokyny a zásady a také nástroj Profiler a nástroj Databáze Engine Tuning Advisor. Poslední část práce se zabývá rozborem a optimalizací konkrétní databáze.
The main aim of the diploma thesis is to acquaint in details with ways of optimization in relational databases, particularly with MS SQL Server 2005. Subsequently we analyze a concrete database in the company Continental Automotive Czech Republic s.r.o. After detailed study set of recommendations was created and implemented in order to improve database throughput. In the first part of the diploma thesis we described table structures and available index structures. Examples illustrating benefits and demerits of indexes are also presented. The following part of the thesis deals with tools that can help optimizing of database performance. Besides other we addressed dynamic views, execution plans, hints and plan guides and also tools as Profiler and Engine Tuning Advisor. The last part of the diploma thesis describes the analyze and optimization a concrete database.
Description
katedra: MTI; rozsah: 58
Subject(s)
ms sql, optimalizace, indexy, plán provádění, pokyny, zásady pro plán, ms sql, optimization, indexes, execution plan, hints, plan guides
Citation
ISSN
ISBN