Hodnocení omaku a povrchových vlastností vlasových tkanin s ohledem na finální úpravu

Title Alternative:HAND AND SURFACE PROPERTIES EVALUATION OF HAIR FABRICS REGARDING TO FINISHING
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Úkolem diplomové práce bylo ohodnotit omak a povrchové vlastnosti vlasových tkanin (manšestrů a kordů). Hodnoceno bylo čtrnáct tkanin se dvěma finálními úpravami objektivními a subjektivními metodami. Objektivní měření bylo provedeno na přístrojích KES, Instron a Alambeta; subjektivně hodnotilo vzorky třicet respondentů pomocí pořadových a párových zkoušek. Na základě získaných výsledků byl zhodnocen vliv finální úpravy na omak a povrchové vlastnosti textilií.
he aim of the thesis was the evaluation hand and surface properties of hair fabrics (corduroys). There were fourteen fabrics with two different finishing treatments. Fabrics were tested by objective (KES, Instron, Alambeta) and subjective (serial and pair tests) methods. The influence of the finishing was assessed on the basis of obtained outcomes.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 cd; rozsah: 82 s.
Subject(s)
omak, vlasové tkaniny, subjektivní a objektivní hodnocení omaku, hand, hair fabrics, subjective and objective hand evaluation
Citation
ISSN
ISBN