Aplikace pro ztvárnění prostorové scény s využitím OpenGL

Title Alternative:Applications for designing space scene using OpenGL.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this bachelor's thesis was to do familiar with the issue of creating graphic application , able to render dynamically changing 3D scene in real-time. For these purposes was necessary to firstly know the interface OpenGL, on which application will be built. The first part of this work is trying to compare and evaluate advantages and disadvantages of two contemporarymost popular API interfaces OpenGL and DirectX. The next part deals only with OpenGL, explains the basic principles, data types and functions. This information is then used as a basis for further development. The result of the program is then implemented application written in C++ and using OpenGL functions.
Předmětem této bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou vytvoření grafické aplikace, schopné vykreslit dynamicky se měnící 3D scény v reálném čase. Pro tyto účely bylo nutné nejdříve poznat rozhraní OpenGL , na kterém bude aplikace postavena. První část práce se tak pokouší vzájemně srovnat a ohodnotit výhody a nevýhody dvou dnes nejpoužívanějších API rozhraní OpenGL a DirectX. Další část se již zabývá pouze OpenGL, vysvětluje základní principy, datové typy a funkce. Tyto informace jsou pak následně použity jako podklad pro další vývoj. Výsledkem programové části je pak realizována aplikace napsaná v jazyce C++ a využívající funkce OpenGL.
Description
katedra: KKY; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 47 s.,7s. obr. příloh
Subject(s)
api, opengl, directx, gdi, win32, glut, language c++, creating threads, api, opengl, directx, gdi, win32, glut, jazyk c++, vytváření vláken
Citation
ISSN
ISBN
Collections