Práce s dítětem s Aspergerovým syndromem na základní škole

Abstract
Cílem této diplomové práce je analýza současných poznatků o autismu a výchovném přístupu k dětem s poruchami autistického spektra (zejména pak Aspergerovým syndromem.)Práce vystihuje autismus z několika úhlů pohledu, jak po stránce pedagoga, psychologa, asistenta pedagoga, rodiče, ale i samotného žáka. Práce nabízí rady a tipy jak ideálně pracovat s těmito dětmi, na co si dávat pozor a na co vždy myslet.Práci může využít každý, kdo má zájem o problematiku autismu.
The aim of this dissertation is the analysis of contemporary knowledge about autism and educational approach to children with disorder of autism spectrum (particularly with Asperg's syndrome).The dissertation depict autism precisely from some angles of look, as from the view of pedagogue, psychologist,pedagogue's asistent, parents so from the view of alone pupil. It offers pieces of advice and types how to work with these children ideally, what to pay attention to and what always to think about.Everybody who is interested in problems of autism can use the dissertation.
Description
Subject(s)
Pervazivní vývojové poruchy, autismus, Aspergerův syndrom, Individuální vzdělávací plán, strukturalizace, Pervasive developmental disoders, autism, Asperg's syndrome, Individual educational plan, structuralization
Citation
ISSN
ISBN