Nová metoda měření splývavosti textilií

Abstract
Předmětem této bakalářské práce je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že z malého počtu vzorků novou dynamickou metodou lze získat uspokojivé výsledky o parametru splývavosti textilie. Byly popsány metody měření splývavosti textilií. Zaměření na dynamické metody měření splývavosti. V experimentální části je měřen tvar splývavého tvaru novou dynamickou metodou a dále statistické zpracování získaných dat. V závěru práce vyhodnoceni naměřené hodnoty, získán výsledek z měření a odpovědi na vyslovenou hypotézu.
The aim of this work is to confirm or disprove the hypothesis that by the new dynamic method a small number of samples can be obtain satisfactory results of the parameter blended fabric. Describe the methods of measurement of blended fabric. Focusing on the dynamic measurement methods of blending. In the experimental part is measured shape of blended shape by a new dynamic method and statistical processing of the data. In conclusion, evaluation of the measured values obtained from the measurement result and response to expressed hypothesis.
Description
Subject(s)
Splývavost, dynamické metody, Blending, dynamic methods
Citation
ISSN
ISBN