Srovnávací analýza metod pro zjišťování tepelně izolačních vlastností

Abstract
Diplomová práce pojednává v první části o způsobech a metodách měření tepelně-izolačních vlastností a průzkumu, který byl v této oblasti již proveden. V další části je navržen a popsán experiment, který zkoumá tři odlišné metody měření tepelně-izolačních vlastností. Měřen je tepelný odpor materiálu. Jako materiál je vybrána struktura zimní bundy, která obsahuje širokou škálu materiálů. Cílem je porovnat zkoumané metody i zhodnotit zkoumaný materiál a zjistit zda je materiál pro vybrané metody vhodný či nikoli.
In the first part of this thesis is explained what thermal insulation properties are and which way they are measured and by who. In next part there is described experiment which was done for this paper. Experiment explores three different measurement methods of thermal insulation properties. Thermal resistance of the material was measured. As the material was selected winter jacket, which contains a few variety of materials. Goal of this thesis is to compare methods and material. In the end this paper try to decide if the used material is suitable for the selected method or not.
Description
Subject(s)
Tepelně izolační vlastnosti, tepelný odpor, tepelná vodivost, oděvní komfort, testování tepelně izolačních vlastností, Thermal insulation properties, thermal resistence, thermal conductivity, clothing comfort, testing of thermal insulation properties
Citation
ISSN
ISBN