Užití biblických citací při určování lokalit v Harantově cestopisu

Abstract
Cílem této bakalářské práce je vyhledat v cestopisu biblické citace, které Kryštof Harant používá při bližším určování místa. Práce se primárně zaměřuje na komparaci užitých citací s citacemi z Kralické bible, dále se zaměřuje na jejich lokační umístění a na případné nesrovnalosti vycházející z komparace nebo ze špatného citování. Práce se dále soustředí na souhrn Harantova života, na cestu do Svaté země a na použití jiných citačních zdrojů.
The aim of this bachelor thesis is to search for biblical quotations in Harant's travelogue, which are used for closer determination of visited places. The thesis is mainly focused on comparison of those quotations with quotations from the Kralice Bible. The thesis is also focused on a local position of quotations and on any discrepancies based on comparison or the wrong quotation. The thesis is secondary focused on a short introduction of Harant's life, on his journey to the Holy Land and on usage of other types and sources of quotations.
Description
Subject(s)
Kralická bible, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, cestopis, citace, parafráze, The Kralice Bible, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, a travelogue, quotes, paraphrases
Citation
ISSN
ISBN