Optimalizace marketingových činností v podniku

Abstract
Diplomová práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Teorie se zaměřuje na základní pojmy týkající se internetového obchodování a zejména internetového marketingu. Z širšího pohledu nahlíží na pojmy jako: online PR, online přímý marketing, webové stránky, online podpora prodeje a online reklama. Velice úzce se dále zaměřuje na SEO, PPC systémy, emailing, srovnávače zboží a komunikaci se zákazníky. Tyto pojmy jsou dále řešeny v praktické části na konkrétních internetových obchodech. Praktická část popisuje počáteční stav obchodů, návrhy na optimalizaci a v některých případech jejich realizaci. Úspěšnost praktické části je přesně kvantifikována pomocí služby Google Analytics.
This thesis is focused of the optimization of marketing activities within a company, more specifically on activities which influence the performance of internet marketing. Basic introduced concepts include: online PR, direct online marketing, in-house web pages, online sales support and online advertising. Furthermore this thesis covers SEO optimization, PPC systems, e-mailing, goods comparison sites, and communication with customers in great detail. These concepts are further analyzed for specific eShops in the practical part. The practical part also describes the initial state of business, proposals for optimization and in certain cases the implementation of these proposals. The success rate of this optimization or implementation is accurately quantified using the Google Analytics service.
Description
Subject(s)
internetové obchodování, internetový marketing, výkonnostní marketing, online reklama, PPC systémy, Sklik, Google AdWords, SEO optimalizace, emailing, srovnávače zboží, internet business, internet marketing, performance marketing, online advertising, PPC, Sklik, Google AdWords, SEO optimization, emailing, comparator goods
Citation
ISSN
ISBN