Záměry studentů studovat v zahraničí v souvislosti s Brexitem

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat faktory ovlivňující záměry českých studentů studovat své bakalářské studium ve Velké Británii. Výzkum byl proveden na základě online dotazníků. V odpovědích 78 českých studentů tato práce nenašla spojitost mezi věkem, pohlavím a záměry studentů studovat v zahraničí. Žádná korelace nebyla nalezena ani ve vztahu záměrů studentů studovat v zahraničí s faktory týkajícími se socio-ekonomické sféry, přírodního prostředí, osobnosti a behaviorálních přesvědčení. Faktor zohledňující členství v Evropské unii byl jediný, u kterého byla prokázána pozitivní korelace se studentskými záměry studovat ve Velké Británii. Tento nález naznačuje, co by měly anglické univerzity zdůraznit, aby zaujaly evropské studenty. Hlavním omezením této práce byl nedostatek předchozího výzkumu záměrů evropských studentů a zároveň relativně malý vzorek respondentů, ve kterém silně převažoval záměr studovat v zahraničí. Výsledky tohoto výzkumu mohou být použity jako odrazový můstek pro budoucí vědecké práce zabývající se záměry českých studentů.
The purpose of this paper is to investigate the factors influencing intentions of Czech students to study Under Graduate programs in the UK. The quantitative study relies upon self-completion online questionnaires. From literature review number of factors was identified and analysed. In responses of 78 Czech students, study found no association between age, gender and students' intentions to study abroad. Also between socio-economic, environmental, personal factors, behavioural beliefs and intentions no correlation was established. From impacts of Brexit, only membership of the EU was proven to have a positive correlation with students' intentions to study abroad. Thus, can be used by UK's universities as a way to attract European students. Major limitations come from lack of previous research into decisions of European students and a composition of sample, which showed extraordinarily interest in studying abroad. This research lays a stepping stone for future research concerned with intentions of Czech students.
Description
Subject(s)
Záměry, studenti, studium v zahraničí, Velká Británie, Brexit, kvantitativní výzkum, Intentions, students, study abroad, United Kingdom, Brexit, quantitative study
Citation
ISSN
ISBN