Testing and simulation of viscoelastic reinforcement applied into car seat construction

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Petrů, Michal
dc.contributor.author Novák, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-11-02
dc.date.available 2017-11-02
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2011_1_09
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21159
dc.description.abstract V současné době se vývoj a výrobci automobilových sedaček zabývají optimalizací autosedačky a to především v oblasti snižování hmotnosti, výšky autosedačky a také energetické a ekologické úspornosti použitých materiálů při zachování či zlepšení stávajících parametrů současného sedáku a opěráku autosedačky, zejména parametrů kvality komfortu sezení a také bezpečnosti sedačky při nárazu automobilu. Jednou z možností snížení hmotnosti je konstrukční úprava sedáku autosedačky se začleněním kompozitní viskoelastické výztuhy. Byly provedeny experimentální kvazistatické a dynamické zkoušky testovacích vzorků viskoelastické kompozitní výztuhy pro definování mechanických vlastností. Pro analyzování deformace viskoelastické výztuhy aplikované do automobilové sedačky byly sestaveny simulační modely v prostředí MKP s hmotnostním zatížením virtuální figurínou. cs
dc.description.abstract W obecnych czasach prace podejmowane w ramach rozwoju i produkcji foteli samochodowych skierowane są na optymalizację fotelu samochodowego, zwłaszcza pod kątem zmniejszania jego masy, wysokości fotelu samochodowego oraz energetycznej i ekologicznej oszczędności stosowanych materiałów przy zachowaniu lub poprawie istniejących parametrów siedziska i oparcia fotelu samochodowego, w szczególności parametrów jakości komfortu siedzenia oraz bezpieczeństwa fotelu w przypadku uderzenia samochodu. Jedną z możliwości obniżenia masy jest konstrukcyjna zmiana siedziska przy zastosowaniu kompozytowego wiskoelastycznego wypełnienia. Przeprowadzano eksperymentalne badania quasistatyczne i dynamiczne próbek testowych wiskoelastycznego kompozytowego wypełnienia w celu określenia właściwości mechanicznych. W celu przeprowadzena analizy deformacji wypełnienia wiskoelastycznego stosowanego w siedziskach samochodowych opracowano modele symulacyjne w środowisku MKP przy obciążeniu manekinem wirtualnym. pl
dc.description.abstract Currently, the car manufacturers are dealing with optimization of seats, especially by reduction of weight and height, considering energy and ecological aspects of the used materials, at the same time maintaining or improving the existing parameters of the seat and back seat. Much emphasis is given to parameters of seating comfort and safety of car seats during a car crash. One possibility of seat weight reduction is by changing the construction of the seat cushion by incorporating viscoelastic composite reinforcement. Experimental quasi- static and dynamic tests were performed for samples of viscoelastic composite reinforcement materials for evaluation of mechanical properties. For deformation analysis of viscoelastic reinforcement, dummies (virtual human body) were loaded in a car seat and FEM simulation models were applied. en
dc.description.abstract Zurzeit beschäftigen sich Entwicklung und Hersteller von Autositzen mit der Optimalisierung von Autositzen, und zwar vor allem auf dem Gebiet der Materialverringerung, der Höhe der Autositze und auch der energetischen und ökonomischen Sparsamkeit der verwendeten Materialien beim Erhalt oder der Verbesserung der bestehenden Parameter des gegenwärtigen Sitzes und der Lehne bei einem Stoß des Automobils. Eine der Möglichkeiten der Materialverringerung besteht in einer Konstruktionsverbesserung des Autositzes unter Eingliederung einer kompositorischen viskoelastischen Versteifung. Es wurden experimentelle quasistatische und dynamische Prüfungen von Testmustern viskoelastischer kompositorischer Versteifungen für die Definition der mechanischen Eigenschaften durchgeführt. Zur Analyse der Deformation der viskoelastischen Versteifung, wie sie in Autositzen verwendet werden, wurden Simulationsmodelle im Umfeld MKP mit einer Materialbelastung einer virtuellen Puppe zusammengestellt. de
dc.format text cs
dc.format.extent 9 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon SUBASHI, G.H.M.J.; NAWAYSEH, N.; MATSUMOTO, Y.; GRIFFIN, M.J.: Nonlinear subjective and dynamic responses of seated subjects exposed to horizontal whole-body vibration, Journal of Sound and Vibration, Vol. 321, Issues 1 - 2, Pages 416-434, 2009
dc.relation.isbasedon HOLZAPFEL, G.A.: Nonlinear Solid Mechanics – A kontinuum approach for Engineering, John Willey& Sons Limited, 2000, ISBN 0471823198
dc.relation.isbasedon TRAN HUU NAM: Mechanical properties of the composite material with elastomeric matrix reinforced by textile cords, Ph.D Thesis, Technical University of Liberec, 2004.
dc.relation.isbasedon HOLZAPFEL, G.A., GASSER, T.: A viscoelastic model for fiber-reinforced composites at finite strains: continuum basis, computational aspects and applications.Comput. Meth. Appl.Mech. Eng., 2001. Vol. 190, p.p 4379–4403.
dc.relation.isbasedon PETRŮ, M.; NOVÁK, O.: Analysis and testing of mechanical properties of polyurethane foam and materials for nonpolyurethane car seat cushions, 4 th International Mechanical Engineering Forum, CZU Praha, 2011, ISBN 978-80- 213- 2156- 4
dc.relation.isbasedon PETRŮ, M.; PETŘÍK, J.: Development and optimization of the headrests car seat [online], Buletin of Applied Mechanics, CVUT Praha, 6 (22), 2010:34-40. WWW:
dc.relation.isbasedon <bulletin-am.cz/index.php/vam/article/download/159/159 >
dc.relation.isbasedon RAGAN, R.; KERNOZEK, T.W.; BIDAR, M.; MATHESON J.W.: Seat interface pressures on various thicknesses of foam wheelchair cushions: a finite modeling approach. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 83, 2002: 872–875.
dc.relation.isbasedon FLIEGEL, V.; MARTONKA, R.: Automobile seats - simulation characteristics seats. Acta Mechanica Slovaca, 2008, ISSN 1335-2393.
dc.relation.isbasedon MARTONKA,R.: Measuring properties of car seats and its inovation, Ph.D. Thesis,
dc.relation.isbasedon Technical University of Liberc, 2010, ISBN 80-7083-922-9
dc.relation.isbasedon ZHAO J.;NARWANI G.: Development of a Human Body finite element model for restraint system R&D applicationst takata – Automotive Systems Laboratory, Inc.Paper Number 05-0399
dc.relation.isbasedon PETRŮ,M.;PETŘÍK,J.: Systems to optimize comfort and developments of car seat [online], Acta Technica Coriniensis - Bulletin of Engineering, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara, Romania, International Journal of Engineering, Fascicule 4, 2009: 55 -59. WWW: <acta.fih.upt.ro/pdf/2009-4/ACTA-2009-4-10.pdf>
dc.relation.isbasedon FLIEGEL, V.; MARTONKA, R.: Biomechanics system – human and seat. In Zb. Medzin. konferencie Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS2007., TU Košice, UVZ Hermany, AT&P Journal Plus, 2007
dc.relation.isbasedon PETŘÍK, J.: Iteration of the automobile seat and weight, Ph.D. Thesis, Technical University of Liberec, 2008
dc.relation.isbasedon ALTAIR HYPERMESH 9.0, http://www.altairhyperworks.com
dc.relation.isbasedon PAM-CRASH/SAFE™: Reference and Solver notes manual, Version 2005, 2008
dc.relation.isbasedon PETRŮ, M.; NOVÁK, O: Mechanical properties measurement and comparison of polyurethane foam substitute, ACC JOURNAL 2010, Issue A, Natural Sciences and Technology, 16, 2010: 50 -59. ISSN 1803-9782
dc.title Testing and simulation of viscoelastic reinforcement applied into car seat construction en
dc.title.alternative Testowanie i symulacja wiskoelastycznego kompozytowego wypełnienia do zastosowań konstrukcyjnych w fotelach samochodowych pl
dc.title.alternative Testování a simulace viskoelastické kompozitní výztuhy pro konstrukční aplikaci do autosedačky cs
dc.title.alternative Testen und Simulation viskoelastischer Kompositionsversteifung für die Konstruktionsanwendung bei Autositzen de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 17
local.relation.issue 1
local.citation.spage 80
local.citation.epage 88
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account