Fakulta textilní

DSpace Repository

Fakulta textilní

 

Recent Submissions

 • Luong, Le Thanh (Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1994)
 • Zenklová, Agáta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou textilního odpadu. Kolekce oděvů reaguje na problémy současné doby v průmyslu, pracuje podle zásad zero-waste a řeší ekologické a etické problémy pomocí patchworkových principů. ...
 • Titova, Anna
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zvýšení viditelnosti a bezpečnosti cyklistů za snížené viditelnosti při pohybu na silnici. Cílem práce je navrhnout cyklistickou bundu se zvýšenou viditelností a následné odzkoušení ...
 • Kholiavko, Nadiia
  Tato práce je zaměřena na výrobu konstrukce střihu bokovky se zvýšenou pasovou linií bezešvou technologií pro tlakovou léčbu. Návrh konstrukce je založen na základě existujících konstrukčních metodik, mechanických vlastností ...
 • Dostálová, Jana
  Bakalářská práce s názvem Šály, plédy, nákrčníky se zabývá problematikou pletenídámských pletených doplňků, se zaměřením nejen na stránku technologickou, alehlavně na estetickou.V teoretické části jsou rozebrány především ...
 • Prodanovič, Filip
  První část bakalářské práce obsahuje rešerši, která je rozdělena do dvou oddílů: historický vývoj sportovního odívání, který souvisí s tvaroslovím oděvní kolekce a uvedení do problematiky zvířecích pudů, které se promítají ...
 • Vladymyr, Tetyana
  Bakalářská práce se věnuje konstrukci střihu dobových korzetů. Analyzuje historické proporce korzetů a hodnotí proporční vztahy mezi přímými rozměry z historických obrazů a povrchovými tělesnými rozměry. Výsledkem analýzy ...
 • Chereshneva, Olga
  Práce se zabývá talismany a amulety, neboli šperky sloužícími k magické ochraně jedince. Definice amuletu vychází z doby, kdy magie uspokojila duchovní potřeby člověka. Člověk primitivní kultury se obrací k nim v důsledku ...
 • Urbánková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací pouzder na brýle, které jsou inspirovány tvary starých amerických automobilů z období jejich zlaté éry od roku 1945 do 1973. Teoretická část obsahuje rešerši na téma pouzdra na ...
 • Bajzík, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je obeznámit s nezbytností inovací v dnešní době a aplikovat získané informace na konkrétní vybraný produkt. Účelem je inovovat běžnou indukční dobíjecí stanici jakožto designový interiérový ...
 • Škárová, Petra
  Cílem této diplomové práce bylo na sadě devíti experimentálních tkanin provést měření a hodnocení tloušťky tkanin třemi dostupnými experimentálními metodikami, stanovit vliv přítlaku na hodnotu tloušťky tkanin a metodiky ...
 • Průšová, Lenka
  Obsahem práce nazvané Optimalizace oděvní výroby aplikací počítačové simulace v prostředí systému Witness je seznámení s digitální továrnou a vysvětlení pojmu diskrétní simulace společně s jejími používanými produkty.Práce ...
 • Průšová, Lenka
  Obsahem práce nazvané, Optimalizace oděvní výroby aplikací počítačové simulace v prostředí systému Witness je seznámení s digitální továrnou a vysvětlení pojmu diskrétní simulace společně s jejími používanými produkty.Práce ...
 • Böhm, František
  Práce se zabývá využitím nanovlákenné membrány ve stavebních konstrukcích z hlediska pojistné hydroizolace. Použité metodiky hodnotily mimo membrány z nanovláken také standardní materiály užívané ve stavitelství a běžně ...
 • Hotová, Kateřina
  Výstupem této diplomové práce je dokument technické specifikace pracovních kalhot pro svářeče. Tento dokument je určen pro organizaci outsourcingové výroby. Dále je vhodný i pro použití v soutěži o veřejnou zakázku. Důležitým ...
 • Kuzmová, Mária
  Diplomová práce se zaobírá viditelnosti vybrané skupiny civilistů za snížené viditelnosti. Práce je rozdělená na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizovaná viditelnost, analýze ...
 • Havranová, Iva
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a realizace oděvů první a druhé vrstvy pro děti s kožním onemocněním. Teoretická část práce se zabývá seznámením s nejčastějšími kožními onemocněními, které trápí děti, a jejich léčbou. ...
 • Fenclová, Pavlína
  Cílem této bakalářské práce je nalézt optimální složení netkané textilie, kteráse využívá pro krytí ran při vlhkém hojení. Tato textilie obsahuje karboxymethylcelózu a je zpevněna vpichováním.Teoretická část se věnuje ...
 • Blahůtová, Tereza
  Tato bakalářská práce je zaměřená na oděvní výrobky a materiály pro seniory z hlediska jejich snížených motorických schopností. Teoretická část práce se věnuje nejčastějším změnám tělesných systémů s přibývajícím věkem a ...
 • Balgová, Iveta
  Práce popisuje vývoj oděvní kolekce, ve které je na základě teoretického poznání aplikovaná 3D technologie.Téma práce jsem si vybrala sama po domluvě s vedoucím práce. Na základě semestrální práce na CAD systémy o aplikaci ...

View more