Fakulta textilní

DSpace Repository

Fakulta textilní

 

Recent Submissions

 • Kachlíř, Radim (Technická univerzita v LiberciTULLiberec, 2001)
  Utajená VŠKP
 • Jirouš, Aleš (Technická univerzita v LiberciTULLiberec, 2001)
  Utajená VŠKP
 • Tören, Elçin
  Během relativně dlouhé lidské existence na Zemi prošel lidský druh dobou kamennou, železnou a také dobou bronzovou. Tato období vždy přinášela nové informace a materiály. Posledních několik desetiletí bylo označeno jako ...
 • Işik, Selingül
  Oddělení olejové odpadní vody, zejména emulgovaných směsí olej / voda, je celosvětovým problémem kvůli velkému množství olejové odpadní vody vytvářené v mnoha průmyslových procesech a každodenním životě. Pro čištění olejových ...
 • Urbánková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá využitím elektrického rozprašování pro tvorbu polymerních částic umožňujících inkorporaci léčiv pro funkcionalizaci vlákenných vrstev. V tomto případě by vytvořený kompozit sloužil jako implantát ...
 • Švančarová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu tepelných ztrát oděvů za podmínek proudění vzduchu. K analýze byly použity tři vrstvy funkčního oblečení od výrobce sportovních oděvů firmy Klimatex. Testované vzorky jsou zvoleny z ...
 • Skopcová, Anna
  Diplomová práce se zabývá vlastnostmi stromových lýk a jejich možným využitím.Teoretická část pojednává o stromech a morfologii dřeva. Dále se věnuje charakteristikám lýkových vláken - konkrétně konopí, kopřivy, lípy a ...
 • Novotná, Anna
  Tradiční krytí, jako jsou obvazy a gázy, mohou narušovat hojení kožního traumatu při výměně. Zvlášť ve veterinární medicíně je vyžadováno rychlé a přesné ošetření, bez traumatizujícího převazování. Nabízí se vyrobit novou ...
 • Hamplová, Adéla
  Diplomová práce řeší problém s neefektivním nakládáním usňového odpadu. Cílem diplomové práce je proto najít vhodné uplatnění usňového odpadu, konkrétně z automobilového průmyslu. V rámci diplomové práce byla zahájena ...
 • Suchá, Kamila
  Tato práce se zabývá výběrem textilií, které by mohly být vhodné pro výrobu zdravotnických absorpčních podložek. Pro testování byly vybrány dva materiály pro první vrstvu podložky a čtyři materiály pro druhou vrstvu. Z ...
 • Richtrová, Kateřina
  Obsahem diplomové práce je navržení materiálu, výroby a testování vlákenného planárního implantátu pro léčbu glaukomového onemocnění dle nejnovější literatury. První část práce se zabývá popisem částí oka souvisejících s ...
 • Petříková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti využití méně toxických rozpouštědel při výrobě polyuretanových vlákenných vrstev metodou elektrostatického zvlákňování. V teoretické části práce je popsána problematika elektrostatického ...
 • Műllerová, Senta
  V této diplomové práci byl vyvinut a otestován nanovlákenný materiál s inkorporovaným antibiotikem, který by mohl být slibným řešením nebezpečných pooperačních komplikací v gastrointestinální chirurgii spojených s výskytem ...
 • Lepšík, Jan
  Diplomová práce se zabývá hledáním vhodných parametrů pro tvorbu vláken z ligninu elektrostatickým zvlákňováním, zejména pak elektroreologickými vlastnostmi, molekulovou hmotností a teplotami fázových přechodů ligninu. ...
 • Vápeník, Matouš
  Cílem diplomové práce je uspořit procesní čas, tedy výrobní hodiny v procesu vybrané společnosti. V teoretické části je popsána štíhlá výroba (LEAN) a nejčastěji aplikované nástroje štíhlé výroby. Dále je v práci vysvětleno ...
 • Šubrová, Tereza
  Tato diplomová práce zahrnuje zpracování tématu Antibakteriální textilní ochranné pomůcky. V rámci práce vznikla nově vyvinutá antibakteriální úprava. Úprava byla vyvinuta ve formě vodných roztoků, ta obsahuje pojivovou a ...
 • Sýkorová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá materiály s fázovou přeměnou (PCM) a termochromními pigmenty. Cílem práce je nalezení optimální kombinace materiálu s fázovou přeměnou a termochromního pigmentu, kterou bude následně možné nanést ...
 • Roušalová, Karolína
  Cílem této diplomové práce je ověřit, zda je možné využívat působení ozonu na úpravu polypropylenových vláken a jejich další využití pro zpevňování netkaných textilií. Teoretická část se zabývá ozonem a jeho vznikem, ...
 • Boňková, Karolína
  Diplomová práce se zabývá modelováním tubulárních splétaných struktur pomocí metody konečných prvků (MKP). Cílem této diplomové práce je ukázat, že metodu konečných prvků je možné aplikovat také v textilním průmyslu. Pro ...
 • Šípek, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá alternativním testováním balistické odolnosti. V úvodu této práce je teorie o balistice, balistická odolnost, historie balistiky, výběr materiálů, které se ke zkoušce této odolnosti používají. ...

View more