Fakulta zdravotnických studií

DSpace Repository

Fakulta zdravotnických studií

 

Recent Submissions

 • Winzbergerová, Yvetta
  Tato bakalářská práce se zabývá znalostmi studentů Všeobecné sestry o poruchách srdečního rytmu. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy arytmií a jejich léčba, ...
 • Holubář, Filip
  Bakalářská práce pojednává o aktuální problematice telefonické ordinace léků z pohledu zdravotnických záchranářů. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a výzkumnou. Část teoretická popisuje legislativní náležitosti ...
 • Filip, Jan
  Bakalářská práce se zabývá monitorováním znalostí a dovedností všeobecných sester v problematice ošetřovatelské péče o střednědobý periferní katetr (PICC). Práce je rozdělená na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické ...
 • Nedomanský, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku poranění o ostrý předmět v přednemocniční neodkladné péči a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá charakteristikou poranění o ostrý předmět, legislativou spojenou ...
 • Hanyšová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá informovaností studentů středních škol o poskytování laické první pomoci. Teoretická část popisuje systém vzdělávání na středních školách v oblasti poskytování první pomoci, první pomoc v obecné ...
 • Šulcová, Jaroslava
  Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda sestry pro perioperační péči umí identifikovat rizikové faktory nežádoucích událostí. Zjistit, zda sestry pro perioperační péči dodržují opatření v prevenci nežádoucích událostí. ...
 • Šubrová, Michaela
  Židé jsou jedním z velmi významných národů, které v historii nejčastěji migrovaly a jsou tak nejvíce rozšířené po celém světě. Bakalářská práce předkládá na modelu Joyce Newman Giger a Ruth Davidhizar aktuální poznatky o ...
 • Souček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na segmentaci tukové tkáněa jater v MR snímcích. Teoretická část seznamuje čtenáře s biologiítukové tkáně a jater, principem MR zobrazování a poskytuje široký přehledpoužívaných segmentačních ...
 • Sameš, Michael
  Jméno příjmení:Michael SamešInstituce: Technická univerzita v Liberci Fakulta zdravotnických studiíNázev práce:Analýza výukové ošetřovatelské dokumentaceVedoucí práce: Mgr. Martin Krause DiS.Počet stran: 62Počet příloh: ...
 • Rosůlková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou Evidence Based Nursing z pohledu všeobecných sester pracujících ve směnném provozu. Všeobecná sestra se ve své praxi setkává s množstvím intervencí, které lze uskutečňovat podle ...
 • Nešvarová, Kristýna
  Kompetence všeobecných sester jsou dnes velice diskutovaným tématem ve zdravotnictví. Vzhledem k neustále se měnící legislativě tak není mnohdy ani jasné, kdo jaké kompetence má, a kvůli nedostatku zdravotnického personálu ...
 • Komárková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odborných ošetřovatelských praxí z pohledu studentů studijního oboru Všeobecná sestra. Tato práce je rozdělená na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se zabývá vybranými ...
 • Kašparová, Alena
  Předmětem bakalářské práce je edukace pacienta po transplantaci srdce. Teoretická část se zabývá problematikou transplantace srdce a specifikuje edukační činnost všeobecné sestry v jednotlivých oblastech edukace, se kterými ...
 • Jelínková, Kristýna
  Výskyt poruch příjmu potravy stále roste a s tím i pravděpodobnost hospitalizace člověka s takovýmto problémem. Pacienti s poruchami příjmu potravy jsou mnohdy hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče, ale i standardních ...
 • Šilhán, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou specifik ošetřovatelské péče u pacientů napojených na umělou plicní ventilaci. Teoretická část práce obsahuje informace o umělé plicní ventilaci jako celku, historii, dále o indikacích, ...
 • Soukup, Pavel
  V dnešní době dochází s rozvojem nových technologií k elektronizaci zdravotnictví v celé České republice, což přineslo elektronickou formu zdravotnické dokumentace, která se využívá i u zdravotnické záchranné služby. Tento ...
 • Kavan, Tadeáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kompetencí zdravotnických záchranářů v praxi. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na kompetence zdravotnických záchranářů, jejich charakteristiku, vzdělávání zdravotnických ...
 • Vitvar, Jiří
  Kardiostimulátor je jako jakékoliv jiné zařízení závislý na elektrické energii uložené v baterii. Dnešní kardiostimulátory si hlídají stav baterie sami a upozorní na případnou výměnu. Tato práce se zabývá tím, po jak dlouhou ...
 • Molová, Anna
  Hlavním cílem práce bylo nalézt a zhodnotit biomechanické aspekty úchopu lidské ruky v kontextu ergonomie práce. V rámci stanovených cílů jsme vytvořili přehled funkční anatomie horní končetiny, shrnuli poznatky o svalové ...
 • Chmelařová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou platnosti Talbot-Plateau zákona. V teoretické části objasňuje anatomické a fyziologické vlastnosti sítnice. Dále jsou sepsány poznatky o LED technologii a reakce oka na intenzitu ...

View more