Inkorporace vodivých nanočástic do polymerního roztoku a studium reologických a elektrických parametrů

Title Alternative:Incorporation of conductive nanoparticles into the polymeric solution and study of its rheological and electric parameters
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu vláken a vlákenných struktur s inkorporovanými nanočásticemi vodivých polymerů. V teoretické části je popsána struktura polymerů, popis jejich výroby a jejich typických vlastností. Následuje hlavní téma - vodivé polymery, popsána je jejich historie, od samotného objevu až po současná využití a aplikace. U vybraných zástupců vodivých polymerů je popsána jejich struktura, popis přípravy a aplikace. V praktické části práce jsou popsány experimenty s vodivými polymery, od přípravy roztoků až po výsledné produkty tj. vlákna o rozměrech v řádech stovek nanometrů až jednotek mikrometrů, koaxiální vlákna, či vlákenné struktury.Prvotním záměrem této diplomové práce, je tvorba scaffoldů obsahujících vodivé polymery pro růst buněk, které je třeba při růstu stimulovat elektrickými vzruchy. Cílem této práce je vytvořit takové produkty, které naleznou uplatnění v reálném světě zejména ve zdravotnictví, či průmyslu, nebo dalším vědeckém poznání.
Description
71 stran, 5 stran příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
polymers, electrospinning, nanofibers, polymery, elektrostatické zvlákňování, nanovlákna
Citation
ISSN
ISBN