Uhlíková vlákna pro technické aplikace

Title Alternative:CARBON FIBRES FOR TECHNICAL APPLICATIONS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je charakterizovat různé typy uhlíkových vláken z hlediska jejich struktury a vlastností. Z nejdůležitějších vlastností uhlíkových vláken jsou zde vyzdviženy zejména tyto vlastnosti: modul pružnosti a pevnost. Pro dobrou orientaci je zde nastíněn jeden ze způsobů výroby uhlíkových vláken a následně možnost jeho dalšího využití v běžných i speciálních aplikacích. Práce obsahuje grafické znázornění prognóz výroby a spotřeby uhlíkových vláken do roku 2020. Práce zahrnuje přehled světových firem vyrábějících uhlíková vlákna. Jednotlivé firmy a názvy jejich vláken jsou rozčleněny dle užitných vlastností. Vybraná vlákna jsou uvedena a graficky znázorněna. Jsou zde doporučena některá využití pro konkrétní typy vláken, a také je zde nastíněna finanční dostupnost uhlíkových vláken a uvedeny vybrané konkrétní ceny uhlíkových vláken od prodejců.Úkolem bylo také provedení literární rešerše, jejíž výsledky jsou zahrnuty v úvodu této bakalářské práce. Přílohy obsahují zejména tabulky uhlíkových vláken, které byly v této práci použity.Pro práci byla využita doporučená literatura, interní firemní data čerpaná z katalogů, pomoci spolupráce emailovou korespondenci, telefonickou komunikací a prostřednictvím internetu.
Description
56 s., 10 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
materials properties, vlastnosti materiálů
Citation
ISSN
ISBN