Konstrukce a výroba zařízení pro extrudaci ABS a jiných materiálů pro 3D tiskárny

Title Alternative:DESIGN AND CONSTRUCTION OF DEVICE FOR EXTRUSION OF ABS AND ANOTHER MATERIALS FOR 3D PRINTERS
Abstract
Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat zařízení na výrobu vlákna z termoplastického materiálu pro 3D tiskárny. V práci jsou popsány možné návrhy konstrukcí pro rozdílné typy termoplastických materiálů a různé teplotní nastavení. Výsledné zařízení disponuje snadným ovládáním a především snadným čištěním při výměně termoplastického granulátů. Navrhovaná konstrukce zařízení vychází z několika již dostupných extruderů, které se dají zakoupit na trhu. Vzhledem k preferované nízké ceně je jako šnek použit hadovitý vrták do dřeva, který je vhodnou náhradou za dražší průmyslově vyráběné šneky. Ostatní komponenty: motor, převodovka a spojka byly dodány od různých dodavatelů v ČR. Topná tělesa, byla zvolena s vyšším výkonem, tak aby bylo možné zpracovávat i materiály s vyšší teplotou tavení. Vlastní chlazení výstupního vlákna je zabezpečeno pomocí ventilátoru, který se běžně používá v počítačových skříních. Komponenty, které nemohly být zakoupeny, byly navrženy a vyrobeny na Katedře výrobních systémů a automatizace. V praktické části práce je popsán test výroby vlákna z ABS materiálu včetně odzkoušení 3D tisku na 3D tiskárně - 3D Factories. Výsledky kvality materiálu byly verifikovány mechanickou zkouškou tahem. Zde bylo provedeno porovnání s komerčně dostupným materiálem pro 3D tiskárny. Neméně významným výsledkem je možnost vyrábět vlastní typ vláken pro 3D tisk kompozity, které nelze na komerčních strojích zpracovávat. Dalším významným přínosem této práce je i finanční, kdy ''komerční'' vlákna z materiálu ABS jsou i desetkrát dražší.
Description
60 stran :barevné ilustrace +17 výkresů
Subject(s)
three-dimensional printing, computer printers, construction (technology), trojrozměrný tisk, počítačové tiskárny, konstrukce (technika)
Citation
ISSN
ISBN