Analýza magnetických akumulátorů kinetické energie

Title Alternative:Analysis of magnetic accumulators of kinetic energy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce je zaměřena na analýzu magnetických akumulátorů kinetické energie vyvinutých pro centrální rozváděcí systém příze rotorových dopřádacích strojů. Centrální rozváděcí systém zajišťuje pomocí přímočarého vratného pohybu rozváděcí tyče přesné vedení příze při jejím navíjení na výstupní cívku. Při tomto pohybu dochází k vysokému namáhání rozváděcí tyče a podélnému kmitání. Magnetický akumulátor akumuluje kinetickou energii v koncových úvratích rozváděcího pohybu a tím pomáhá snížit dynamické síly na rozváděcí tyč. Cílem této práce je provést analýzu stacionárního a nestacionárního magnetického pole akumulátoru v různých uspořádáních. Následně pak navrhnout geometrii nového pólového nástavce pro navýšení magnetické síly v koncových polohách rozváděcího pohybu.
 Pro tyto účely byl v programu FEMM 4.2 vytvořen model, pomocí kterého byla provedena kvazistatická analýza. Při této analýze byl prováděn návrh nového pólového nástavce, který dosahuje vyšší magnetické síly než původní pólový nástavec a tím snižuje potřebný počet akumulátorů na rozváděcím systému. V programu Ansys Maxwell byl vytvořen model, pomocí kterého byla provedena magneto-dynamická analýza akumulátoru při průchodu duralové rozváděcí tyče. V této analýze byla zjišťována velikost účinků od vířivých proudů při průchodu duralové rozváděcí tyče akumulátorem. Výsledky z kvazistatické i magneto-dynamické analýzy byly následně experimentálně ověřeny. Výsledky z měření se shodovaly s hodnotami ze simulací a verifikovaly tak vytvořené modely magnetických akumulátorů různých uspořádání.
 Výsledkem práce je ověřený model magnetického akumulátoru pro magneto-statické a magneto-dynamické analýzy. Dále je výsledkem geometrie pólového nástavce, se kterým dochází k téměř dvojnásobné magnetické odpudivé síle a díky tomu se počet akumulátorů na dopřádacím stroji může snížit až o polovinu. V poslední části byl analyzován vliv vířivých proudů při pohybu magnetických těles na stroji a zhodnoceno jejich případné využití.
Description
56 stran, 7 stran příloh :ilustrace (některé barevné), grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
storage batteries, open-end spinning machines, akumulátory, bezvřetenové dopřádací stroje
Citation
ISSN
ISBN