Rozvoj pohybových schopností žáků staršího školního věku pomocí kruhových tréninků

Title Alternative:Development of motor abilities of pupils in older school age by using circuit training
Abstract
Tato diplomová práce ''Rozvoj pohybových schopností žáků staršího školního věku pomocí kruhových tréninků'' se zabývá rozvojem pohybových schopností žáků staršího školního věku na vybrané základní škole v Liberci pomocí kruhových tréninků. V teoretické části jsou nejprve vysvětleny potřebné pojmy, avšak pozornost je věnována především pohybové aktivitě, pohybovým schopnostem, cílové skupině a kruhovému tréninku. Praktická část se zaměřuje na zjištění jednotlivých vstupních a výstupních hodnot ve vybraných standardizovaných motorických testech, které byly s žáky zrealizovány, před i po aplikaci kruhových tréninků. Práce je postavená na porovnávání dvou skupin (kontrolní a experimentální). Závěrem diplomové práce je zhodnocení, zda kruhové tréninky mají nějaký vliv na rozvoj pohybových schopností testovaných žáků. Zhodnocení je provedeno pomocí porovnání jednotlivých grafů, tabulek a dílčích shrnutí.
Description
89 stran, 20 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy
Subject(s)
motor abilities, learners, physical education and training, motorické schopnosti, žáci, tělesná výchova
Citation
ISSN
ISBN