Vývoj střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí

Title Alternative:Development of The High School of Applied Arts in Ústí nad Orlicí
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor Thesis deals with the history of textile education and high school of applied arts in Ústí nad Orlicí, changes in the educational program and their comparison with the period before the year 1989. The main part concentrates on the educational reform, especially on the general and scholastic, educational programs. In the next part the author evaluates and sums up the opinions of the pedagogues on these questions. The final part of the Project informs about situations of textile industry in the Czech Republic after the year 1989 and the connected assertion of the graduates from these schools in the practices. This part is compiled from the lists of questions, which were distributed to graduates from the high school of applied arts in Ústí nad Orlicí and the other textile schools.
Bakalářská práce se zabývá historií textilního školství a střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí, změnami ve studijních programech a jejich porovnáním s obdobím před rokem 1989. Hlavní část je věnována školské reformě, především rámcovým a školním vzdělávacím programům. Na ní navazuje část, která vyhodnocuje a shrnuje názory pedagogického sboru ústecké školy na tuto oblast. Poslední část práce se zabývá stavem textilního průmyslu na našem území po roce 1989 a s tím souvisejícím uplatňováním absolventů textilních škol v praxi. Tato část je zpracována dle výsledků získaných z dotazníku rozeslaného absolventům ústecké školy a ostatních textilních škol.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD ROM; rozsah: 60 s., 7 s. obr. příloh.
Subject(s)
history, school, education, educational program, reform, program, textile, industry, historie, škola, školství, vzdělávací program, reforma, program, textil, průmysl
Citation
ISSN
ISBN