Využití šperku na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:Exploitation of jewels at primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work deals with the usage of a jewell in primary school teaching. The theoretical part clarifies the relation between the history of a jewell and it´s usage in teaching. It makes us acquainted with materials that are suitable for creation of jewells. The practical part is dedicated to an inqury into the usage of jewells in elementary craft teaching. It shows us instructions and descriptions used in lessons already realized. It adds my own creation as a sample of inventive activity and it refers to possibilities in usage in primary school teaching.
Diplomová práce se zabývá využitím šperku ve vyučování na 1. stupni ZŠ. Teoretická část objasňuje vztah mezi historií šperku a jejím využitím ve výuce. Seznamuje nás s materiály, jež jsou vhodné k tvorbě šperků. Praktická část je věnována šetření zaměřenému na využívání šperku ve výuce praktických činností na 1. stupni základní školy. Seznamuje nás s návody a popisy, které se vztahují k přípravám na hodiny, jež byly prakticky realizovány. Dokládá též vlastní tvorbu, jako ukázku tvůrčí činnosti a poukazuje na možnosti využití na 1. stupni ZŠ.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 CD; rozsah: 111 s., 12 s. příloh
Subject(s)
jewell, craft, themes, jewell realization, history, directions for use, šperk, praktické činnosti, náměty, realizace šperku, historie, návody k tvorbě
Citation
ISSN
ISBN