Posouzení možnosti výroby skleněných nanovláken

Title Alternative:Possibilities of glass nano-fibre production
Abstract
Diplomová práce se zabývá posouzením možností výroby skleněných nanovláken pomocí elektrostatického pole, a podrobným rozborem zvlákňujících skelných metod v porovnání s polymerním elektrospinningem. Veškeré poznatky se opírají o rozsáhle experimentální testování a nové konstrukční řešení tvorby skleněných nanovláken pomocí elektrostatické energie.
Diploma thesis deals with possibilities of glass nano-fibre production with use of electrostatic field. It in detail analyses glass fibre spinning and compare it with common polymer electro-spinning. Presented knowledge are based on extensive experimental testing and new design of glass nano-fibre production by use of electro-static energy.
Description
82 stran, 2 strany příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 výkres + 1 CD ROM
Subject(s)
glass fibres, electrospinning, nanofibers, skleněná vlákna, elektrostatické zvlákňování, nanovlákna
Citation
ISSN
ISBN