Hodnocení bydlení a kvality života v prostoru Liberecké aglomerace

Title Alternative:Evaluation of housing and quality of life at the Liberec aglomeration space
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work results from the findings of landscape planning, strategic planning and human geography. Based both on theoretical information and operative field survey, the goal of this work is to compare the character of various dwelling areas and the typology of residential buildings from relatively different territories. The part of the work that is focused on habitation explores and compares areas of similar size and evaluates their congruence or diversity despite their considerable cohesion. Another aim is the ranking of the quality of life by means of questionnaire surveys performed in the towns of Jeřmanice, Šimonovice, Dlouhý Most, Stráž nad Nisou and in the cadastral area of Liberec.
Tato práce vychází z poznatků územního plánování, strategického plánování a humánní geografie. Na základě teoretických informací a praktického terénního průzkumu řešené oblasti je snahou práce popsat charakter ploch bydlení a typologií obytných budov v relativně odlišných území. Část práce o bydlení zkoumá a porovnává velikostně podobné územní celky a hodnotí jejich shodnost či odlišnost i přes značnou propojenost území. Dále se zabývá hodnocením kvality života prostřednictvím dotazníkových šetření provedených pro obce Jeřmanice, Šimonovice, Dlouhý Most, Stráž nad Nisou a v katastrální území Liberce.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD; rozsah: 55 s., 18 s obr.příloh.
Subject(s)
agglomeration, housing, land registry area, quality of life, satisfaction index, aglomerace, bydlení, katastrální území, kvalita života, index spokojenosti
Citation
ISSN
ISBN