Expanze firmy vybraného podniku v Libereckém kraji ve vybraném odvětví

Title Alternative:Foreign activities of a selected company in the Liberec Region
Abstract
Diplomová práce se zabývá zahraničními aktivitami společnosti ELKOVO Čepelík, s. r. o. patřící mezi přední výrobce svítidel v Libereckém kraji. Cílem práce je vybrat pro sledovanou společnost vhodný zahraniční trh, formu vstupu na daný trh a rozšířit její působení o další zahraniční trh. Teoretická část se nejprve zaměřuje na jednotlivé formy vstupu na zahraniční trh a faktory ovlivňující volbu vstupu. Dále je v této části popsána problematika kontrolních činností, certifikace a technických norem v obecném pojetí i v oblasti působnosti analyzované společnosti, tedy v odvětví osvětlovací techniky. Analytická část se věnuje charakteristice samotného podniku a jeho zahraničním aktivitám. Další část se zabývá analýzou trhů, na kterých by firma mohla najít své uplatnění. Analýzou jednotlivých zemí je docílen výběr nejatraktivnějšího trhu pro sledovanou společnost. Přípravné kroky pro proniknutí na zvolený trh a vhodné formy vstupu jsou uvedeny v poslední kapitole práce.
Description
86 stran, 2 strany příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
foreign markets, foreign trade, zahraniční trhy, zahraniční obchod
Citation
ISSN
ISBN