Jak působí hudba na psychiku žáků ZŠ a studentů VŠ

Title Alternative:Effects of music on psyche of primary school pupils and university students
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce pojednává o tom, jaké přínosy pro nás hudba má, jak jí vnímáme - zda jen okrajově či v různých dimenzích jejich možností - jak nám pomáhá. Snaží se poukázat na to, jak hudba ovlivňuje přístup člověka k životu a na estetický prožitek pramenící z jejího poslechu. Jak se prostřednictvím hudby rozvíjí osobnost. Poukazuje na aspekty, kterých si lidé na hudbě cení a kterých si naopak běžně nepovšimnou. K tomu slouží také níže uvedený dotazník pro studenty základních i vysokých škol. Ten porovnává dvě období studentského života, která se od sebe liší mírou zkušeností či způsobem myšlení. Práce tedy shrnuje názory na hudbu, její uklidňující schopnosti a léčebné prostředky pro žáky v kritických obdobích (např. zvládání stresu, méněcennosti, pomoc dětem s mentálním postižením), možnosti práce s hudbou ve škole, jak ovlivňuje hudba naše emoce a co všechno jí lze vyjádřit.
Description
katedra: KPP;
Subject(s)
hudba, tanec, muzikoterapie, psychika, vývoj osobnosti, deprese, pedagogika, terapie, relaxace, stres, zvládání, účinky hudby na člověka, koncentrace
Citation
ISSN
ISBN