Celoživotní vzdělávání sester v oblasti multikulturního ošetřovatelství

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švejdová, Kateřina
dc.contributor.author Kratochvílová, Veronika
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2016-09-29
dc.date.available 2016-09-29
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/18226
dc.description 92 s., 22 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM cs
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je zmapovat znalosti sester o judaismu a ošetřovatelských specificích, které se k tomuto náboženství vztahují. V teoretické části je charakterizováno celoživotní vzdělávání v ošetřovatelství, multikulturní péče a judaismus včetně ošetřovatelských specifik. Výzkumná část má za cíl zjistit, zda mají všeobecné sestry o judaismu všeobecné znalosti, jak úroveň dosaženého vzdělání tyto znalosti ovlivňuje a zda jednoduchý výukový materiál tyto znalosti zlepší. K získání informací byl vytvořen dotazník, který byl osobně rozdáván či zaslán elektronickou poštou, následovalo proškolení respondentů, výzkum byl završen opětovným dotazníkovým šetřením. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27175&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27175&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27175&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27175
dc.subject multicultural nursing en
dc.subject permanent education en
dc.subject multikulturní ošetřovatelství cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.title Celoživotní vzdělávání sester v oblasti multikulturního ošetřovatelství cs
dc.title.alternative Lifelong education in multicultural nursing en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2013-08-27
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
dc.identifier.signature V 39/13 Zb
local.identifier.stag 27175
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 474646
dc.subject.verbis multikulturní ošetřovatelství cs
dc.subject.verbis celoživotní vzdělávání cs
dc.subject.verbis permanent education en
dc.subject.verbis multicultural nursing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:19:32 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account