Voda a město

Title Alternative:Water and the City
Abstract
Předkládaná diplomová práce je konceptuální utopistický návrh na téma Voda a město. V analýze se práce zabývá v obecné rovině vztahem vody (v našich podmínkách především řeky) a města. Dále zkoumá konkrétní historický vývoj Liberce ve vztahu k vodnímu prvku až do současnosti a pojednává o proměnách důležitého městského prostoru dolního centra Liberce, který vznikl v říční nivě.
 V další části je popsán koncept založený na myšlence rozvázání řeky v prostředí města a na možnosti navrácení jejího přirozeného území. Následuje návrh řešení situace v podobě zaplavení části centra města a závěrečné zhodnocení práce.
Description
55 s. :obrázky, plánky +vol. příloha + CD ROM
Subject(s)
design, water streams, city planning, design, urbanismus, vodní toky
Citation
ISSN
ISBN