Problematika odběru vzorku moči a jeho následného transportu

Title Alternative:Issue of collecting the urine sample and his subsequent transport
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se práce zabývá souhrnně problematikou odběru vzorku moči a transportem odebraného vzorku do laboratorního zařízení. Empirická část je zaměřena na odběr spontánní moči na kultivaci a citlivost, tedy na odběr, který provádí sami pacienti. Ze vzorků z močových cest je vzorek moči na bakteriologické vyšetření nejběžnějším vzorkem a odběr na toto vyšetření je výrazně zatížen možnou preanalytickou chybou (v rámci preanalytické fáze mimo laboratoř), a proto je zde velmi důležitá edukace pacienta před odběrem vzorku. Cílem práce je zjistit, zda pacienti rozumí poučení před odběrem vzorku spontánní moči, poučení o technice odběru vzorku, zda dokáží vzorek správně odebrat a zda vědí, jak s odebraným vzorkem správně manipulovat. Pro výzkumnou část byly vybrány dvě metody, metoda dotazníkového šetření a metoda experimentu. Výstupem práce je edukační materiál, který bude oporou pacientům v problematice odběru vzorku spontánní moči na kultivaci a citlivost.
Description
81 stran, 38 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +2 edukační materiály + 1 CD-ROM
Subject(s)
nursing care, urine, ošetřovatelská péče, moč
Citation
ISSN
ISBN