Paliativní ošetřovatelská péče jako součást práce všeobecné sestry v domácí péči

Title Alternative:Palliative nursing care as a part of nurse´s work in home care
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů, jakými jsou např. paliativní péče, domácí péče či bolest a jejich vzájemnými vazbami. Hlavním předmětem výzkumné části bylo zjištění, zda jsou praktičtí lékaři při potřebě poskytnutí paliativní ošetřovatelské péče více odhodláni odeslat pacienta do zdravotnického zařízení, nebo jestli jej raději ponechají v domácím prostředí za pomoci agentury domácí péče. Pro zjištění potřebných informací bylo využito dotazníkového šetření v souboru 48 praktických lékařů a 37 všeobecných sester pracujících ve vybraných agenturách domácí péče. Pro zpracování shromážděných dat bylo využito popisné statistiky. Z výzkumu vyplynulo, že praktičtí lékaři jsou více nakloněni k ponechání pacienta v domácím prostředí. Dále výsledky šetření ukázaly, že praktičtí lékaři raději odesílají pacienty v preterminálním a terminálním stadiu onemocnění do ordinací ''Centra léčby bolesti'', než aby jim předepisovali analgetika opiátového a neopiátového typu. Výsledky výzkumu dále potvrdili existenci rozdílné časové dostupnosti agentur domácí péče a rozdílné informovanosti všeobecných sester pracujících v těchto agenturách domácí péče o paliativní péči.
Description
79 s., 10 s. příl. :tab., grfay +CD ROM
Subject(s)
palliative care, home care, paliativní péče, domácí péče
Citation
ISSN
ISBN